Een aantal van de onderstaande dansfeest video’s zijn opzettelijk bewerkt om de personen in de video onherkenbaar te maken en zo de privacy van de betrokken personen te beschermen. Ze geven wel de sfeer weer.